برچسبمسعود زين اوقلى

اقناع خریدار با نیمه پر یا خالی لیوان – یازدهمین مقاله در روزنامه خراسان

“مسعود زین اوقلی” در یازدهمین مقاله منتشر شده از گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان، به بررسی “اثر قاب بندی” می پردازد. این اصل در علم اقتصاد رفتاری «Framing Effect» نامیده می شود که «اثر کادربندی» یا «اثر واژه بندی» ترجمه شده است.اصل اثر کادربندی به ما می گوید که می توان انتخاب ها را با برجسته کردن نکات منفی یا مثبت تحت تاثیر قرارداد. همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید، بدون تغییر دادن مفهوم و تنها با بازی با کلمات، نکات مثبت و منفی در ذهن ما تغییر می کند.
در این مقاله با خواندن مثال های متعدد در این حوزه، بیشتر با کاربرد های آن آشنا خواهید شد. برای مطالعه این مطلب، می توانید به صفحه ۸ روزنامه سراسری خراسان و یا وبسایت این گروه خبری مراجعه فرمایید.

خرید, تحت تاثیر خبر – پنجمین مقاله‌ی گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان

در پنجمین هفته ى همراهى گروه اقتصادى رفتار با شما عزیزان در روزنامه ى خراسان، “مسعود زین اوقلى” به تحلیل و بررسى مبحث “اطلاعات در دسترس” از دیدگاه اقتصاد رفتارى پرداخته است.
اطلاعات در دسترس، یکى دیگر از دلایل جهت گیرى ذهن ماست که در تصمیم گیرى هاى روزمره ى ما نیز تاثیرگذار است.
در این مقاله پاسخ سوال “تروریسم یا فقر، انسان ها در کدامیک بیشتر جان خود را از دست می دهند؟” با علم اقتصاد رفتارى را خواهید یافت.
براى مطالعه ى موقعیت هاى دیگرى که در دنیاى واقعى “اطلاعات در دسترس” بر تصمیم هاى ما تاثیر مى گذارد، به روزنامه ى خراسان دوم آذر ١٣٩۵ و یا وبسایت این گروه خبرى مراجعه فرمایید.