برچسبترنم صارمی

پولی که نباید به خاطر دیگران بپردازیم – یک ماه با شما در روزنامه خراسان

اینبار “ترنم صارمی” مقاله ای در مورد فشار های اجتماعی که بر خرید ها و تصمیم هایمان تاثیر می گذارد در روزنامه خراسان بیست و پنجم آبان ماه نوشته است.
با گذشت یک ماه از شروع چاپ مقالات گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان، امروز با توضیح چهارمین نابخردی ذهن انسان در تصمیم گیری در کنار شما هستیم.
در این مقاله “فشار اجتماعی چیست؟”
“استفاده از فشار اجتماعی برای فروش بیشتر”
“بیش از نیاز غذا سفارش دادیم”
و “علم اقتصاد رفتاری و فشار اجتماعی” را مطالعه خواهید کرد.
برای بررسی این مقاله، به صفحه ۸ روزنامه خراسان امروز، یا آدرس قرار داده شده در این خبر مراجعه فرمایید.

سه شنبه ها با گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان

امروز سه شنبه، ۴ آبان، اولین مطلب اقتصاد رفتاری که توسط اعضای گروه اقتصادی رفتار نوشته شده، در صفحه ی ۸ روزنامه خراسان، قدیمی ترین روزنامه ی شرق کشور، چاپ شد.
در این مطلب و مطالب بعدی، تمرکز ما تحلیل علم اقتصاد رفتاری برای مشتریان و خریداران می باشد، با هدف اینکه برای همگان مفید و قابل استفاده باشد.
این مطلب که در مورد “رایگان” می باشد، توسط ترنّم صارمی عضو گروه اقتصادی رفتار نوشته شده و در آن، با ذکر مثال هایی از تجربیات مردم و پژوهش های انجام شده توسط اقتصاددانان رفتاری به تحلیل تصمیم گیری های ما برای مواجهه با محصولات و خدمات رایگان می پردازد. که شما می توانید این مطلب را در هشتمین صفحه از روزنامه ی خراسان صبح امروز مطالعه کنید.
پیش از این در مدرسه ی اقتصاد رفتاری هم مطالبی در این مورد منتشر کرده بودیم که با مراجعه به وبسایت گروه اقتصادی رفتار می توانید این مطالب را مطالعه کنید.
علاوه بر آن، طبق درخواست روزنامه خراسان از گروه اقتصادی رفتار، ازین پس، روزهای سه شنبه ی هر هفته، می توانید در روزنامه خراسان نیز، همراه گروه اقتصادی رفتار باشید.
برای مطالعه ی مطلب امروز می توانید به وبسایت روزنامه خراسان مراجعه کنید.

نوشته های جدیدیتر