دستهشهريور ٩٥

انتشار مقاله ی گروه اقتصادی رفتار در وبسایت توگل

توگل یک سرویس کنترل زمان هست که به کمک آن می توانید زمانتان را مدیریت کنید.این سرویس که دارای وبسایت، اپلیکیشن اندروید و ای او اس می باشد مورد استقبال زیادی قرار گرفته است
بسیاری از افرادی که از این سرویس استفاده می کنند با این مشکل مواجهند که عدم استفاده مداوم از این برنامه نمی تواند تاثیر مورد نظر را بر افراد بگذارد
درهمین راستا، یکی از اعضای گروه اقتصادی رفتار، مقاله ای در مورد نحوه صحیح استفاده از توگل با کمک چرخه‌ی عادت نوشته اند که با این راهکار می توانیم زمان استفاده از این نرم افزار را افزایش داده و به نوعی مدیریت زمان را تبدیل به یکی از عادت های روزمره ی خود بکنیم.
امروز این مقاله در وبلاگ توگل منتشر شد. شما می توانید برای مطالعه این مقاله و استفاده از روش پیشنهادی گروه اقتصادی رفتار برای تعهد بیشتر به برنامه هایتان، به وبسایت توگل https://blog.toggl.com مراجعه کنید.

گروه اقتصادى رفتار و روزنامه خراسان

بعد از مذاکرات لازم با سردبیر بخش اقتصاد روزنامه خراسان، امروز به دعوت سردبیر این روزنامه، جلسه اى با حضور اعضاى تحریریه بخش اقتصاد و گروه اقتصادى رفتار برگزار شد.
طبق درخواست سردبیر صفحه ى اقتصاد در این جلسه ایده ها و مطالب پیشنهادى خود را مبنى بر آشنایى عموم مردم با نابخردى هاى ذهن انسان در هنگام خرید یا فروش اعلام کردیم.
با توجه به استقبال حاضران جلسه از ایده، امیدواریم پس از انجام توافقات از این پس در روزنامه ی خراسان هم همراه شما باشیم