امروز ۱۸ آبان ماه، هشتمین صفحه ی روزنامه خراسان، به مقاله ای از “حامد زرندی” از تیم اقتصادی رفتار در مورد اثر هاله اختصاص داده شده است.
این مطلب در مورد “موقعیت هایی که در آن قرار گرفته ایم و کالا های به ظاهر یکسان با قیمت های متفاوت وجود داشته اند که در این موقعیت  گران ترین آن را خریده ایم.” توضیح می دهد.
البته لازم به ذکر است که تیتر صحیح این مطلب از نظر گروه اقتصادی رفتار “پول به اسم دادن” بوده که روزنامه خراسان آن را تغییر داده و از لحاظ اقتصاد رفتاری، ذهن انسان به دور کالا ها یا اشخاص یا غیره هاله ای در نظر می گیرد و هاله دور ذهن ترکیب صحیحی نیست.
اثر هاله ای چیست؟
چرا زمانی که تقریبا اطمینان داریم تفاوتی بین ۲ تا برند وجود ندارد اما دوست داریم محصول گران تر را بخریم؟ به این اثر در اقتصاد رفتاری «اثر هاله ای» گفته می شود، انگار که بعضی از محصولات هاله ای به دور خود دارند.
برای مطالعه کامل این مطلب می توانید به آدرس وبسابت روزنامه خراسان مراجعه کنید.