“Scientists don’t need to be business leaders, but business leaders need to be scientific.”
– Kelly Peters, CEO and CoFounder, BEworks

شرکت بی ای ورکز از معتبر ترین شرکت های پیاده سازی اقتصاد رفتاری در کسب کار ها تو کشور آمریکاست. پروفسور دن آریلی هم از موسسین این شرکت هستند که فعالیت گسترده ای تو مباحث اقتصاد رفتاری داشتند و ما هم افتخار همکاری با ایشون رو توی پروژه ی آزمایش صداقت داشتیم.
در ادامه ی صحبت های ما با پروفسور آریلی، بعد از تموم شدن پروژه های سال ۹۵ و جمع بندی اونها، یک رزومه از پروژه ها براشون ارسال کردیم و در جواب، پروفسور آریلی ورک بوکی از فعالیت ها و پروژه های انجام شدشون برای ما فرستادن.
که به کمک سرکار خانوم دکتر خیرآبادی این ورک بوک رو به زبان فارسی ترجمه کردیم تا بتونیم به عنوان یک منبع تجربی این علم توی پیاده سازی ازش استفاده کنیم.