کولین کامرر : هنگامی که شما در حال انجام یک معامله اید، چه چیزی در مغز شما می گذرد؟

کولین کامرر : هنگامی که شما در حال انجام یک معامله اید، چه چیزی در مغز شما می گذرد؟

کولین کامرر در این تد(when you are making a deal , whats going on in your brain ?) راجع به برنامه دادن به مغز صحبت می کند ، ما از ترکیب ابزار های عجیبی متشکل از “نظریه ی بازی ” و علوم اعصاب استفاده خواهیم کرد تا بفهمیم افراد در زمانی که بحث جایزه یا […]

معرفی کولین کامرر

معرفی کولین کامرر

کولین کامرر، اقتصاد دان رفتاری که آمریکایی می باشد، یکی از بزرگترین فعالین در حوزه اقتصاد رفتاری، علوم شناختی و تئوری بازی هاست. او که به طور قطع یکی از نوابغ دوره ی معاصر حساب می شود، در سن ۲۱ موفق به اخذ پی اچ دی در رشته ی تئوری تصمیم گیری رفتاری از دانشگاه […]