آیا دانشگاه های تراز اول تو را باهوش تر جلوه می دهند؟

آیا دانشگاه های تراز اول تو را باهوش تر جلوه می دهند؟

شناگران حرفه ای به این خاطر که با شدت تمرین می کنند بدن هایشان زیبا نمی شود، بلکه به خاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی می شوند. فرم کلی بدن آن ها یکی از عوامل انتخابشان است، نه نتیجه ی فعالیت ورزشی شان. به همین ترتیب، مدل های زن در تبلیغات لوازم آرایشی شرکت […]

معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن

معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن

کتاب هنر شفاف اندیشیدن که در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسید توسط رولف دوبلی سوییسی نوشته شده است. این کتاب شامل ۹۹ بخش در ۳۲۴ صفحه می باشد که در سال ۱۳۹۴ با ترجمه ی آقایان “عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز” توسط نشر چشمه به بازار کتاب ایران آمد. “هنر شفاف اندیشیدن” […]