نوبل، دوباره در آغوش اقتصاد رفتاری

نوبل، دوباره در آغوش اقتصاد رفتاری

روز دوشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۱۷، اتفاقی افتاد که برای تمام افرادی که مشغول به فعالیت در حوزه ی اقتصاد رفتاری هستند، موفقیت محسوب می شد. خبر اهدای جایزه ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۷، به پروفسور ریچارد تالر، یکی از پیشگامان اصلی علم اقتصاد رفتاری اتفاق بسیار خوبی بود. این دومین نوبل اقتصادی بود که به […]

معرفی آموس تورسکی

معرفی آموس تورسکی

آموس تورسکی، روانشناس شناختی ، فعالی در حوزه ی علوم شناختی، همکار دنیل کانمن و از شخصیت های کلیدی در کشف تعصب های شناختی سیستماتیک انسان و اقتصاد رفتاری می باشد. وی که اسراییل الاصل می باشد، مدرک دکترای خود را از دانشگاه میشیگان اخذ کرد. در ابتدا تمرکز او و دنیل کانمن بر روی […]