اقتصاد رفتاری چیست؟

اقتصاد رفتاری چیست؟

چرا سردرد ما پس از خوردن آسپرین یک سنتی باقی می ماند، ولی بعد از خوردن آسپرین ۵۰سنتی از بین می رود؟ چرا وقتی معده مان دیگر جا ندارد، باز هم سراغ بوفه ی مجانی می رویم؟ چرا بابت یک فنجان قهوه ۴ دلار می دهیم در حالی که تا همین چند سال پیش بابت […]