معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن

معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن

کتاب هنر شفاف اندیشیدن که در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسید توسط رولف دوبلی سوییسی نوشته شده است. این کتاب شامل ۹۹ بخش در ۳۲۴ صفحه می باشد که در سال ۱۳۹۴ با ترجمه ی آقایان “عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز” توسط نشر چشمه به بازار کتاب ایران آمد. “هنر شفاف اندیشیدن” […]