ویکیپدیا و نهادهای خدماتی رایگان چطور درخواست کمک می کنند؟

ویکیپدیا و نهادهای خدماتی رایگان چطور درخواست کمک می کنند؟

برای جامعه ی پشت سیستم نشین ها، که روزانه زمان زیادی را پشت لپ تاپ با کامپیوترشان سپری می کنند، احتمال اینکه در طول روز یکبار گذارتان به وبسایت ویکیپدیا بیفتد بسیار زیاد است. اگر در ماه آذر سال ۱۳۹۵ ویکیپدیا را باز کرده باشید، بالای صفحه به کادر قرمزی برخورد خواهید کرد که قطعا […]