خرید واقعی در دنیای مجازی

خرید واقعی در دنیای مجازی

لپ تاپم یک دفعه خاموش شد. در روزهای پرفشار کاری این بدترین اتفاقی است که می تواند رقم بخورد. قبلا هم چندین بار با همین اتفاق مواجه شدم و پول زیادی را بابت تعمیر لپ تاپ پرداخت کردم. به نظر می رسد این بار مجبور هستم یک لپ تاپ نو بخرم. سریع ترین کار آن […]

هزینه های حواس پرتی

هزینه های حواس پرتی

حواس پرت ها چگونه اقتصاد خانواده خود را زمین می زنند؟ “عجب مهمونی شلوغی بشه. حواست را جمع کنی که همه دختر خاله هام را هم گفتم. یادته که دفعه قبل چه مهمونی گرفته بودند. باید مجلس ما هم آبرومند باشه.” همسرتان با گفتن این جملات، لیست خرید طولانی به شما می دهد.در آخر کلی […]

بدترین تصمیمات اقتصادی در اوج خستگی

بدترین تصمیمات اقتصادی در اوج خستگی

مدیران زیادی داریم که برای خرید قند اداره هم تصمیم می گیرند.” این جمله را یکی از مدیران موفق و با سابقه گفت و بعد هم از سال هایی می گفت که مدیری داشته است که همیشه به جای دیگران تصمیم می گرفته است و بدترین نتیجه دوران را گرفته اند. در ادامه با خنده […]

دردسرهای گزینه های فراوان

دردسرهای گزینه های فراوان

ششمین مقاله گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان به تصمیم گیری های ما در حالتی که گزینه های متعدد برای انتخاب وجود دارند پرداخته است. داستان از زمانی شروع شد که برای خرید لباس به یک فروشگاه رفتیم. فروشنده ای که از سر و زبان چیزی کم نداشت، رو به ما کرد و گفت: «این لباس رو […]

12