معرفی کتاب جنبه ی مثبت بی منطق بودن

معرفی کتاب جنبه ی مثبت بی منطق بودن

کتاب جنبه ی مثبت بی منطق بودن، دومین کتاب دن آریلی، پژوهشگر و پروفسور مشهور علم اقتصاد رفتاری می باشد. کتاب اول او به اسم نابخردی های پیش بینی پذیر را پیش از این برایتان معرفی کرده بودیم. این کتاب که در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده است، به بررسی مزایای پیش بینی نشده ی […]