معرفی کتاب گاو بنفش

معرفی کتاب گاو بنفش

۱۵۰۰۰۰ نسخه و ۲۳ بار تجدید چاپ، تنها در دو سال اول انتشار کتاب گاو بنفش، نشانی از جذابیت این کتاب در دنیای بازاریابی می باشد. این کتاب ۱۴۵ صفحه ای در مورد تجربیات بازایابی ست گادین، کارآفرین و بازاریاب و سخنران کنفرانس تد در این حوزه می باشد که به دلیل ارائه ی ایده […]

معرفی کتاب قدرت تفکر بدون فکر کردن

معرفی کتاب قدرت تفکر بدون فکر کردن

هیچ با خود فکر کرده اید که علت اینکه بعضی از انسان ها در تصمیم گیری موفق عمل می کنند اما برخی دیگر شکست می خورند چیست ؟ دلیل اینکه بهترین تصمیم ها همیشه آنهایی هستند که توضیح دادنی نیستند چیست ؟ با انسان هایی که غرایز خود را دنبال می کنند و برنده می […]

قدرت تفکر بدون فکر کردن – بخش سوم

قدرت تفکر بدون فکر کردن – بخش سوم

یک مثال از برش نازک (بلینک) در پست قبل بررسی کردیم اطلاعات ظاهری افراد می تواند باعث پیشداوری یا همان برش نازک شود، این مساله نیاز به دقت زیادی دارد به همین منظور یک مثال را از کتاب قدرت تفکر بدون فکر کردن بررسی می کنیم. پس از بررسی رفتار یکی از فروشنده های موفق […]

قدرت تفکر بدون فکر کردن – بخش دوم

قدرت تفکر بدون فکر کردن – بخش دوم

در پست اول مربوط به برش نازک یا همان بلینک با مفهوم آن آشنا شدیم و از برخی مزیت های آن و نیاز ما به برش نازک آگاهی یافتیم، همچنین گفتیم که برش نازک توانایی ما در درک سریع لایه های زیرین شرایط و موقعیت هایی است که در آن قرار می گیریم، حال اگر […]

12