کتاب شادمانی درونی

کتاب شادمانی درونی

چگونه روانشناسی راه خود را گم کرد و من و راه خود را یافتم؟ چرا زحمت شاد بودن را به خود بدهیم ؟ آیا می توان به نحو پایداری خود را شادتر کرد؟ احساس مثبت و منش مثبت، رضایت در مورد گذشته، خوشبینی در مورد آینده و شادی در زمان حال، قابلیت و فضیلت، عشق، […]

استعاره فیل و سوارکار

استعاره فیل و سوارکار

یک فیل را در نظر بگیرید که شخصی بر روی آن سوار است و افسار فیل را کاملا در دست دارد. اگر از شما بپرسم که در مسیری که شخص بر روی فیل سوار است، برای جهت یابی و تعیین مسیر، تصمیم گیری بر عهده ی کدام است؟ قطعا شما پاسخ خواهید داد شخص سوارکار […]

لوری سانتوس : اقتصاد میمون، نامعقول به اندازه اقتصاد ما !

لوری سانتوس : اقتصاد میمون، نامعقول به اندازه اقتصاد ما !

لوری سانتوس (laurie santos) در این تد(A monkey economy as irraional as ours) نتیجه آزمایش و دو مشاهده بر گونه های بشری را بیان می کند. یکی انسان که گونه ای بسیار بسیار باهوش است، قادر به انجام کارهایست که هیچ گونه ی دیگری بر روی زمین نمی تواند انجام دهد و در توانایی ذهنی […]

گزینه های پیش فرض چه تاثیری بر تصمیمات ما دارند؟

گزینه های پیش فرض چه تاثیری بر تصمیمات ما دارند؟

تصویر بالا را نگاه کنید. فکر می کنید اگر جمله ی آخر این پیامک، طور دیگری بیان شده بود، میزان مصرف اینترنت شما تغییر می کرد؟ اگر بجای اینکه بسته ی مصرفی شما، به محض اتمام، به صورت خودکار فعال نمیشد، و لازم بود شما دوباره درخواست خرید بسته ی اینترنتی بدهید، چه تفاوتی ایجاد […]