غول چراغ جادو – قسمت اول

غول چراغ جادو – قسمت اول

چند ماه پیش همراه یکی از دوستانم فیلم کپی برابر اصل کیارستمی را درسینما دیدیم. یک دیالوگ فوق العاده داشت، که بحث مهمی از اقتصاد رفتاری رو در برمی گیرد.جیمز داخل فیلم یک جوک تعریف می کرد: یه روز غول چراغ جادو بر مردی که وسط بیابان تنها بوده ظاهر می شود و به او […]

اقتصاد رفتاری چیست؟

اقتصاد رفتاری چیست؟

چرا سردرد ما پس از خوردن آسپرین یک سنتی باقی می ماند، ولی بعد از خوردن آسپرین ۵۰سنتی از بین می رود؟ چرا وقتی معده مان دیگر جا ندارد، باز هم سراغ بوفه ی مجانی می رویم؟ چرا بابت یک فنجان قهوه ۴ دلار می دهیم در حالی که تا همین چند سال پیش بابت […]