حساب حساب است کاکا برادر

حساب حساب است کاکا برادر

هفتمین مقاله ی پژوهشگران اقتصاد رفتاری در روزنامه خراسان، هنجار های اجتماعی و بازار و بایدها و نبایدهای اقتصادی در روابط اجتماعی را برایتان شرح می دهد. فرض کنید همسرتان آنفلوآنزای شدیدی گرفته و مسائل مربوط به فرزندانتان بر دوش شما افتاده، از آماده کردن چاشت صبحگاهیشان و رساندنشان به مدرسه تا کمک به آن ها در انجام […]

دردسرهای گزینه های فراوان

دردسرهای گزینه های فراوان

ششمین مقاله گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان به تصمیم گیری های ما در حالتی که گزینه های متعدد برای انتخاب وجود دارند پرداخته است. داستان از زمانی شروع شد که برای خرید لباس به یک فروشگاه رفتیم. فروشنده ای که از سر و زبان چیزی کم نداشت، رو به ما کرد و گفت: «این لباس رو […]

خرید، تحت تاثیر خبر

خرید، تحت تاثیر خبر

در پنجمین مقاله منتشر شده از گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان، به بررسی اطلاعات در دسترس و تاثیری که بر تصمیم گیری های ما می گذارد پرداخته ایم. تروریسم یا فقر، انسان ها در کدام یک بیشتر جان خود را از دست می دهند؟ اگر شما می توانستید بین این دو، به یک مورد پایان دهید کدام […]

پولی که نباید به خاطر دیگران بپردازیم

پولی که نباید به خاطر دیگران بپردازیم

در چهارمین مقاله منتشر شده از گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان، به بررسی فشار اجتماعی و تاثیراتی که بر تصمیم گیری های ما می گذارد پرداخته ایم. ساعت ۱۰صبح وارد داروخانه شدم، تصمیم داشتم همان شامپوی همیشگی را تهیه کنم. داروخانه به نسبت خلوت بود، به سمت قسمت اجناس بهداشتی رفتم، فروشنده جلو آمد […]