دام کمیابی برای خریدار

دام کمیابی برای خریدار

“نگاهی به دلایل با ارزش تر شدن منابع کمیاب به کمک اقتصاد رفتاری” همگی منتظر شروع اخبار ساعت ۲۱ بودیم. نگران و مضطرب. اخبار شروع شد. گوینده در اولین جمله خود اعلام کرد “آغاز طرح سهمیه بندی بنزین” اول از همه پدرم شروع به صحبت کرد. رو به من گفت: « بهت گفتم برو بنزین […]

تفاوت های دو ۱۰ هزار تومانی

تفاوت های دو ۱۰ هزار تومانی

“بررسی مفهوم «حساب ذهنی» درباره تفاوت دو نوع پولی که به دست ما می رسد” مامان بزرگ خیلی خوشحال است. آخه امروز آخرین روز سال است. همه دور هم جمع شدیم. مامان بزرگ به نوه ها می گوید:« الهی قربونتون برم، از اون شکلات ها زیاد بردارید، واسه شماها خریدم.» راه می رود و خدا […]

هزینه های حواس پرتی

هزینه های حواس پرتی

حواس پرت ها چگونه اقتصاد خانواده خود را زمین می زنند؟ “عجب مهمونی شلوغی بشه. حواست را جمع کنی که همه دختر خاله هام را هم گفتم. یادته که دفعه قبل چه مهمونی گرفته بودند. باید مجلس ما هم آبرومند باشه.” همسرتان با گفتن این جملات، لیست خرید طولانی به شما می دهد.در آخر کلی […]

پروسه ی تامین محتوا و عکس های مقالات گروه اقتصادی رفتار

پروسه ی تامین محتوا و عکس های مقالات گروه اقتصادی رفتار

پس از ۱۲ مقاله منتشر شده در روزنامه خراسان و توضیح ۳ سرفصل اقتصاد رفتاری، پروسه ی تامین محتوا و عکس های این مقالات را در ویدئو پایین ببینید.