شگردهای فریب خریداران

شگردهای فریب خریداران

بررسی ترفند «لنگر قیمت» و روش های متقاعد کردن خریدارتعداد مطلب چاپ شده در روزنامه خراسان ۱۱ آبان ۱۳۹۵ اینجا مشهد است. خیابان خرمشهر. بازار خودرو های نو و دست دوم. سرتاسر این خیابان، مملو از ماشین هایی است که پشت آن با خط درشت، قیمت آن را نوشته اند. مثلا پشت یک پژو ۲۰۶ با ماژیک آبی […]

شناسایی لنگرهای قبلی

شناسایی لنگرهای قبلی

در ۳ پست متوالی با مفهوم و مثال هایی از لنگر آشنا شدیم. بعضی از موارد لنگر به صورت عادت در ما درآمده اند. یکی از سناریوهایی که احتمالا همه ی ما با آن رو به رو شده ایم، این مورد است که گاهی اوقات برای ایجاد تنوع، مورد جدیدی را با این فکر که […]

مفهوم لنگر ( ادامه )

مفهوم لنگر ( ادامه )

مروارید سیاه مثالی از مبحث لنگر “سالوادور آسال” مشهور به “سلطان مروارید” بود. او از طریق داد و ستد مروارید برای خودش کسب و کار مثال زدنی رقم زده بود. روزی در ۱۹۷۳ قایق سلطان مروارید در “سنت ترویز” پهلو گرفت و او از طریق “ژان کلود” فرانسوی با مروارید سیاه آشنا شد.

مفهوم گله گرايى

مفهوم گله گرايى

یکی از مفاهیمی که در لنگر بررسی کردیم این بود که نخستین تاثیرگذاری ها و تصمیم ها مهم هستند. در این جا گله گرایی را مطرح و بررسی می کنیم. گله گرایی فرآیندی است که از طریق آن نخستین تصمیمات مان به صورت عادت های دیر پا در می آیند. برای نشان دادن این فرآیند […]

12