پست وبلاگ

از آریلی بپرسید! پول بیشتر=خوشحالی بیشتر؟

از آریلی بپرسید! پول بیشتر=خوشحالی بیشتر؟

دن عزیز،

چرا جامعه حول داشتن ثروت ساختار یافته است؟ آیا این بخشی از طبیعت انسان است، و آیا این بهترین راه خوشحالی هست؟

ــ آنی

بیشتر ما باور داریم که پولِ بیشتر، خوشحالی بیشتر می آورد ــ و افراد پولدار هم از این قاعده مثتثنی نیستند. در یک نظرسنجی از مشتریان بسیار ثروتمند در یک بانک سرمایه‌گذاری بزرگ، مایک نورتون از مدرسه‌ی بازرگانی هاروارد از مشتریان پرسید که چقدر احساس خوشحالی می‌کنند و داشتن چه مقدار پول آن‌ها را به خوشحالی واقعی می‌رساند.

صرف نظر از مقدار پولی که اکنون داشتند جواب دادند که سه برابر مقدار پولی که دارند نیاز دارند تا احساس خوشحالی کنند. پس افرادی که ۲ میلیون دلار پول داشتند فکر می‌کردند با داشتن ۶ میلیون دلار می‌توانند به خوشحالی دست یابند، در حالی که افرادی که ۶ میلیون دلار پول داشتند خوشحالی را در داشتن ۱۸ میلیون دلار پول می‌دیدند و به همین ترتیب.

اگرچه مردم پیش بینی می‌کنند که پول به شدت بر روی خوشحالی اثرگذار است، محققین دریافتند که رابطه‌ی واقعیِ بین ثروت و خوشحالی منحصر به فردتر است. در سال ۲۰۱۰ دنیل کانمن و آنگوس دیتون داده‌های بیش از ۴۵۰،۰۰۰ پاسخ به یک نظرسنجی از ۱۰۰۰ ساکن آمریکا که توسط موسسه‌ی گالپ جمع‌آوری شده بود را بررسی کردند. آن‌ها دریافتند که پول در درآمدهای کم و متوسط بر روی خوشحالی اثر می‌گذارد. کمبود پول باعث نگرانی، ناراحتی، استرس بیشتر، تاثیر مثبت کم‌تر )خوشی، لذت و گزارش‌های لبخند زدن و خندیدن( و ارزیابی ضعیف‌تر از مطلوبیت زندگی فرد است. ولی بیشتر این اثرات فقط بر روی افرادی است که کم‌تر از ۷۵،۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند.* درآمد بیشتر از ۷۵،۰۰۰ دلار در سال بلیط ساده‌ای که فکر می‌کنیم برای خوشحالی بودن لازم است، نیست.

در مجموع، این مطالعات نشان می‌دهند که ما بسیار کم تر از چیزی که فکر می‌کنیم پول لازم داریم تا احساس رفاه خود را ماکزیمم و میزان استرس خود را مینیمم کنیم. این به این معنی است که اندوختن پول تعقیب خوشحالی نیست ـ تعقیب چیزی است که ما “به اشتباه” فکر می کنیم ما را خوشحال می‌کند.

• میانگین درآمد در سال ۲۰۱۵ در آمریکا ۵۵،۰۰۰ دلار بوده است.
• میانگین درآمد یک خانواده‌ی شهری در سال ۹۴ در ایران ۳۳۴،۶۴۶،۴۰۰ ریال است )منبع: مهر(

Dear Dan,
Why is society structured around the accumulation of wealth? Is this part of human nature, and is it the best way to achieve happiness?
—Annie 
Most of us believe that more money brings more happiness—and the wealthy are no exception. In a 2014 survey of very wealthy clients at a large investment bank, Mike Norton of Harvard Business School asked clients how happy they were and how much money would make them really happy.
Regardless of the amount they already had, they responded that they’d need about three times more to feel happy. So people with $2 million thought they could achieve happiness if they had $6 million, while those with $6 million saw happiness in having $18 million, and so on. This kind of thinking changes, of course, as people get more money, with happiness in reach at a level that is some multiple more than what they already have.
Although people predict that money strongly influences happiness, researchers also find that the actual relationship between wealth and happiness is more nuanced. In 2010 Daniel Kahneman and Angus Deaton analyzed data from over 450,000 responses to a daily survey of 1,000 U.S. residents by the Gallup Organization. They found that money does influence happiness at low to moderate levels of income. Real lack of money leads to more worry and sadness, higher levels of stress, less positive affect (happiness, enjoyment, and reports of smiling and laughter) and less favorable evaluations of one’s own life. Yet most of these effects only hold for people who earn $75,000 a year or less. Above about $75,000, higher income is not the simple ticket to happiness that we think it is.
Together, these studies show that we need far less money than we think to maximize our emotional well-being and minimize stress. This means that wealth isn’t about the pursuit of happiness—it’s about the pursuit of what we think (wrongly) will make us happy.

درباره ی گروه رفتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *