پست وبلاگ

از آریلی بپرسید! چگونه صدمات را تحمل می‌کنیم؟

از آریلی بپرسید! چگونه صدمات را تحمل می‌کنیم؟

دن عزیز،

مردم چگونه از مصدومیت‌های ناگوار، صدمات روحی و اتفاقات دیگری که زندگی را تغییر می‌دهند بازیابی می‌شوند؟ کدام یک مردم را وادار به فروریختن یا بازگشت می‌کند: شخصیت یا محیط اطراف؟

ـ لیونل

احساس من به عنوان کسی که رنج بسیاری از آسیب های شدید به عنوان یک نوجوان داشته است، این است که جواب ایت دو سوال، هر دو گزینه است. بهبودپذیری قطعا تابعی از شخصیت یک فرد و میزان حمایتی است که از او می‌شود، اما شرایط مصدومیت هم تاثیر گذار هستند.

یکی از جالب ترین درس هایی که ما از این موضوع گرفتیم برگرفته از هنری ک. بیچر است. در تحقیقات سال ۱۹۵۶ او در مورد درد در جانبازان نظامی و مردم عادی، بیچر نشان داد که چه میزان اهمیت دارد که بفهمیم مردم چگونه معنی مصدومیت های خود را درک و تفسیر می‌کنند. او استدلال کرد که این تفاسیر نحوه تجربه‌ی ما از آسیب ها و دردی که تجربه می‌کنیم را شکل می‌دهد.

بیچر متوجه شد که جانبازان میزان درد خود را کم شدت تر از زخم‌های مشابه در مردم عادی ارزیابی می‌کنند. او متوجه شد که هنگامی که ۸۳ درصد مردم عادی برای درد خود درخواست مسکن می‌کردند فقط ۳۲ درصد از جانبازان درخواست مشابهی داشتند.

این تفاوت‌ها ارتباطی با شدت جراحت نداشتند بلکه با نحوه‌ی تجربه‌ی فرد از آن‌ها مرتبط بودند. جانبازان با مصدومیت خود مانند مدالی از افتخار و میهن پرستی رفتار می‌کردند؛ مردم عادی احتمال بیشتری داشت که مصدومیت‌ها را وقایع ناگواری که برای آن‌ها اتفاق افتاده است در نظر بگیرند. ما اگر بتوانیم به جای چیزی که برای ما اتفاق افتاده است، اتفاقات را نتیجه‌ی کاری که انجام داده ایم در نظر بگیریم ، بهبود و نگرش بهتری خواهیم داشت.

این درس، همان‌طور که برای آسیب‌های شدید بسیار مهم است، در مورد تنش‌های کوچک زندگی روزمره هم صدق می‌کند.

Dear Dan

How do people recover from horrible injuries, psychological traumas and other life-altering events? Is it character or circumstances that dictate whether people crumble or rebound?

Lionel

My sense, as someone who suffered very serious injuries as a teenager, is that the answer is both. Resilience is surely a function of one’s character and level of support, but it also has to do with the circumstances of the injury.

One of the most interesting lessons we have learned on this subject comes from Henry K. Beecher, the late physician and ethicist. In his 1956 study of pain in military veterans and civilians, Beecher showed how important it is to understand how people interpret the meaning of their injuries. These interpretations, he argued, can shape the way we experience trauma and pain.

Beecher found that veterans rated their pain less intensely than did civilians with comparable wounds. When 83% of civilians wanted to take a narcotic to manage their pain, he found, only 32% of veterans opted to do likewise.

These differences depended not on the severity of the wound but on how individuals experienced them. Veterans tended to wear injuries as a badge of honor and patriotism; civilians were more likely to see injuries just as unfortunate events that befell them. The more we interpret events as the outcome of something that we did, rather than something done to us, the better our attitude and recovery.

This lesson, while very important for traumatic injuries, also applies to the small bumps of daily life.

درباره ی گروه رفتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *