شناسایی لنگرهای قبلی

شناسایی لنگرهای قبلی

در ۳ پست متوالی با مفهوم و مثال هایی از لنگر آشنا شدیم. بعضی از موارد لنگر به صورت عادت در ما درآمده اند. یکی از سناریوهایی که احتمالا همه ی ما با آن رو به رو شده ایم، این مورد است که گاهی اوقات برای ایجاد تنوع، مورد جدیدی را با این فکر که […]

غول چراغ جادو – قسمت اول

غول چراغ جادو – قسمت اول

چند ماه پیش همراه یکی از دوستانم فیلم کپی برابر اصل کیارستمی را درسینما دیدیم. یک دیالوگ فوق العاده داشت، که بحث مهمی از اقتصاد رفتاری رو در برمی گیرد.جیمز داخل فیلم یک جوک تعریف می کرد: یه روز غول چراغ جادو بر مردی که وسط بیابان تنها بوده ظاهر می شود و به او […]