شناسایی لنگرهای قبلی

شناسایی لنگرهای قبلی

در ۳ پست متوالی با مفهوم و مثال هایی از لنگر آشنا شدیم. بعضی از موارد لنگر به صورت عادت در ما درآمده اند. یکی از سناریوهایی که احتمالا همه ی ما با آن رو به رو شده ایم، این مورد است که گاهی اوقات برای ایجاد تنوع، مورد جدیدی را با این فکر که […]

مفهوم لنگر ( ادامه )

مفهوم لنگر ( ادامه )

مروارید سیاه مثالی از مبحث لنگر “سالوادور آسال” مشهور به “سلطان مروارید” بود. او از طریق داد و ستد مروارید برای خودش کسب و کار مثال زدنی رقم زده بود. روزی در ۱۹۷۳ قایق سلطان مروارید در “سنت ترویز” پهلو گرفت و او از طریق “ژان کلود” فرانسوی با مروارید سیاه آشنا شد.

مفهوم گله گرايى

مفهوم گله گرايى

یکی از مفاهیمی که در لنگر بررسی کردیم این بود که نخستین تاثیرگذاری ها و تصمیم ها مهم هستند. در این جا گله گرایی را مطرح و بررسی می کنیم. گله گرایی فرآیندی است که از طریق آن نخستین تصمیمات مان به صورت عادت های دیر پا در می آیند. برای نشان دادن این فرآیند […]

مفهوم لنگر

مفهوم لنگر

هنگامی که یه عدد برای ارزش یک کالا یا سرویس به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شود، قضاوت های بعدی ما در مورد ارزش کالاها یا سرویس های مشابه را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال روی جعبه های شکلات اسنیکرز نوشته شده: “۱۸ عدد اسنیکرز برای فریزرتون بخرید!”؛ خواندن این جمله […]