معرفی کتاب گاو بنفش

معرفی کتاب گاو بنفش

۱۵۰۰۰۰ نسخه و ۲۳ بار تجدید چاپ، تنها در دو سال اول انتشار کتاب گاو بنفش، نشانی از جذابیت این کتاب در دنیای بازاریابی می باشد. این کتاب ۱۴۵ صفحه ای در مورد تجربیات بازایابی ست گادین، کارآفرین و بازاریاب و سخنران کنفرانس تد در این حوزه می باشد که به دلیل ارائه ی ایده […]

فروشگاه های بدون صندوقدار آمازون

فروشگاه های بدون صندوقدار آمازون

در روزهای اخیر خبر جالب افتتاح فروشگاه هایی بدون صندوقدار در اکثر وبسایت های خبری و تکنولوژی به چشم می خورد. آمازون که یکی از قوی ترین شرکت های فعال در حوزه ی خرید های آنلاین است، به تازگی خوار و بار فروشی را افتتاح کرده که در آن، شما دیگر نیاز ندارید در صف […]