خود مهاری یا Self-control

خود مهاری یا Self-control

در پست جداگانه ای در مورد خستگی تصمیم صحبت کردیم، در این پست یکی از علت های به وجود آمدن خستگی تصمیم را بررسی می کنیم. نواحی بالایی (قشر پیشانی مغز) نقش اساسی در خود مهاری دارند. مناطقی از نواحی میانی مغز هستند که وقتی دست به کار میشوند همه چیز را خراب می کنند، […]

تاثیر اکتشافی – برانگیختگی

تاثیر اکتشافی – برانگیختگی

زمانی که اولین پست تاثیر اکتشافی را کامل کردیم و مفاهیم آن را طبق سر فصل ها و دسته بندی های اقتصاد رفتاری توضیح دادیم، به این فکر می کردیم هنوز مواردی دیگر را هم از جمله برانگیختگی باید در مفاهیم اولیه تاثیر اکتشافی مورد بحث قرار دهیم. بعد از گفت و گوهایی که در […]

قدرت تفکر بدون فکر کردن – بخش سوم

قدرت تفکر بدون فکر کردن – بخش سوم

یک مثال از برش نازک (بلینک) در پست قبل بررسی کردیم اطلاعات ظاهری افراد می تواند باعث پیشداوری یا همان برش نازک شود، این مساله نیاز به دقت زیادی دارد به همین منظور یک مثال را از کتاب قدرت تفکر بدون فکر کردن بررسی می کنیم. پس از بررسی رفتار یکی از فروشنده های موفق […]

معرفى دنيل كانمن

معرفى دنيل كانمن

با کمک مثال هایی از مسافرت کردن گرفته تا عمل جراحی کولونوسکوپی، برنده ی جایزه نوبل و بنیانگذار علم اقتصاد رفتاری، دنیل کانمن نشان می دهد که چگونه خود بیادآورنده و خود تجربه کننده ی ما درک متفاوتی از شادی دارند. این بینش جدید پیامدهای عمیقی بر روی اقتصاد، سیاست های عمومی و خود آگاهی […]